headerchangepass

สอนเปลี่ยนรหัสสมาชิก sbobet โดยละเอียด

สมาชิกของเว็บไซต์สโบเบทสามารถทำการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของ user หรือต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานที่ง่ายขึ้น เป็นต้น โดยบทความนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยน รหัสผ่าน / Change Password ง่ายๆ เพียง 8 ขั้นตอน

changepass00

ขั้นตอนที่ 1 – ให้ทำการเปิดเว็บไซต์ sbobet / สโบเบท ขึ้นมาก่อน

changepass01

ขั้นตอนที่ 2 – สมาชิกต้องทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน ทั้ง 3 ช่องนี้ตามลำดับ

ช่องที่ 1 : กรอกชื่อบัญชี หรือ username สำหรับเข้าใช้งานของท่าน

ช่องที่ 2 : กรอกรหัสผ่าน หรือ password ปัจจุบัน สำหรับเข้าใช้งาน username ในช่องที่ 1

ช่องที่ 3 : เมื่อกรอกครบทั้ง 2 ช่องก่อนหน้านี้ ให้กดที่ช่อง 3 เพื่อทำการยืนยันการเข้าใช้งาน

changepass02

ขั้นตอนที่ 3 – เมื่อท่านเข้ามาสู่เว็บไซต์สโบเบทแล้ว จะเจอกับหน้าหลัก หรือ หน้าแรก

changepass03

ขั้นตอนที่ 4 – ให้ท่านทำการกดไปยัง หัวข้อด้านซ้านบน ชื่อว่า “บัญชี” เพื่อทำการจัดการกับบัญชีที่เข้าใช้งานขณะนั้นของท่าน

changepass04

ขั้นตอนที่ 5 – เข้าท่านเข้ามายังหัวข้อบัญชีจากขั้นตอนที่ 4 แล้ว จะเจอกับหน้าหลักของเมนูบัญชี

changepass05

ขั้นตอนที่ 6 – เมื่อเข้ามายังหน้าหลักของหัวข้อ “บัญชี” แล้ว ให้ท่านทำการเลือกที่ เมนูด้านซ้ายมือ “รหัสผ่าน”

changepass06

ขั้นตอนที่ 7 – เมื่อเข้ามายัง “เมนูรหัสผ่าน” แล้ว สมาชิกจะเห็นช่องที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้ง 3 ช่อง

changepass07

ขั้นตอนที่ 8 – ให้ท่านทำการกรอก ทั้ง 4 ช่องที่ปรากฎ ตามลำดับต่อไปนี้

ช่องที่ 1 : กรอกรหัสผ่าน / password ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ช่องที่ 2 : กรอกรหัสผ่านใหม่ / new password กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการเปลี่ยน

ช่องที่ 3 : ให้ทำการกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำการยืนยันว่ากรอกถูกต้อง

ช่องที่ 4 : เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่อง ข้างต้น ให้ท่านทำการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยกดไปที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

เพียงเท่านั้นสมาชิกทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนรหัสตามที่ตนเองต้องการได้แล้ว ง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที